Att välja köksfläkt

Köksfläkten är för många bara en detalj i kökets inredning. Men den har viktiga funktioner att fylla, något som man snabbt blir varse när den inte fungerar längre.

En köksfläkt kan göra stor skillnad, inte bara för dig utan även för dina grannar, om du bor i lägenhet. Om det är dåligt sug i din fläkt, och om ytterdörrarna inte sluter tätt, kan grannarna få in matos från din lägenhet hos sig. Det är sällan bra för grannsämjan. Om du har ett litet kök, och tar ned en vägg för att få en mer öppen planlösning, kan du också märka att köksfläkten som fungerade bra i det lilla köket fungerar sämre i ett större och mer öppet rum.

Om du bor i en hyresrätt har du ofta begränsad möjlighet att välja köksfläkt helt själv, men finns det ingen i ditt kök idag får du för det mesta installera en. Kontrollera dock med värden vad som gäller, och vilken typ av kanal fläkten ska anslutas till. I lägenheter är det vanligaste att fläkten ska anslutas till centralventilationen, men det finns också fastigheter där köksfläkten har en egen kanal. Det sistnämnda är också det vanligaste i småhus. Den konstruktionen tillåter att du placerar fläktens motor i kupan, och i vissa fall (småhus) på vinden eller på taket. Då kommer du inte att störas lika mycket av fläktsurr i köket.

Om det däremot bara finns en anslutning till centralventilationen kupans utformning blir kupans storlek och utformning viktigare. Luftflödet är lägre i ett sådant system, och det innebär att det blir angeläget att fånga upp så mycket luft som möjligt.

Det går också att installera köksfläkt i ett hus där det inte finns någon lämpligt placerad kanal att ansluta fläkten till. I sådana fall fungerar det att installera en kolfilterfläkt. Den transporterar inte bort oset, utan luften cirkulerar genom fläktkupan, och partiklarna tas upp av ett effektivt kolfilter.

Det finns köksfläktar i många olika utföranden, vilket gör att det går att hitta passande modeller till i princip alla kök.

Scroll to top