Faktorer som orsakar marksättning

Vid en renovering är det viktigt att ta hänsyn till marksättning. Marksättning är ett fenomen som beror på att marken under oss inte är helt statisk. Rötter, lutning och byggnadens konstruktion kan påverka marken som grunden står på och detta kan i värsta fall leda till ras. Här skriver vi om faktorer som orsakar marksättning och vad du kan göra för att undvika det.

Marksättning innebär att marken under en grund på ett hus eller en bro rör sig. Marken flyttar sig långsamt nedåt och kan orsakas av bland annat kraftigt regn. Problemet är att det inte alltid är yttre omständigheter som orsakar sättningen, det kan också ske utan att man märker det. Om du behöver hjälp med besiktning eller åtgärda marksättning kan du klicka här.

Detta orsakar marksättning

De flesta av oss minns det broras i Genua som orsakade stora rubrikern i medierna. Både DN och UNT var tidiga med att rapportera om det. Fortfarande är det oklart vad som förorsakade broraset, såhär skriver SvD.se:

Skälet till brorasetär ännu okänt. Under tiden för olyckan pågick reparationer på delar av bron och det spekuleras i om det dåliga vädret i regionen vid tillfället kan ha fått den att kollapsa. Vittnesuppgifter finns om ett blixtnedslag.”

Förmodligen var det en kombination av brons design och dess åldrade betong men en direktbidragande orsak kan alltså ha varit dåligt väder. Faktorer som bullrande trafik brukar vara en orsak till marksättning, samt bristfälligt grundarbete. Det kan också vara naturlig nedbrytning av marken och dränering och fukt.

När du renoverar är det mycket viktigt att du ser över riskerna för marksättning och har det i åtanke när du lägger grund.

 

Scroll to top