Råttor och annan ohyra

Sverige har drabbats av råttinvasioner och det drabbar inte minst storstäderna. Vad kan man göra åt det?

 

Vad har du problem med för ohyra? Många svenska hem tampas med allt från silverfisk och mal till pälsängrar, möss och råttor. Råttor specifikt tycks vara ett stort problem, inte minst i storstäderna där det finns gott om mat till de ivriga gnagarna. Har du problem med något av de ovanstående i ditt hus eller lägenhet så kan du alltid börja göra något åt det själv, till exempel genom att beställa hem olika smarta produkter från www.skadedjursbutiken.se.

Råttorna tar över – nästan

I en artikel i Expressen går det att läsa om hur det pågår en slags råttinvasion i hela landet och att det tycks öka explosionsartat. Sedan 2011 har antalet råttsaneringar ökat enormt och det beräknas vara en fyrdubbling, kanske till och med en femdubbling. Under året skedde drygt 30 000 råttsaneringar till exempel. Ganska mycket. De små gnagarna äter allt från fallfrukt till gamla sopor och mat som folk lämnat efter sig när de haft picnic i parker och liknande. Dessutom får man inte använda det giftiga medlet Racumin längre, ett superråttgift som tidigare höll borta råttorna från städerna.

Detta kan du göra för att hålla råttorna borta

Saker du kan göra för att själv slippa råttor i ditt hus är bland annat att plocka bort fallfrukt i trädgården, undvik att ha mat för djur utomhus, håll rent sopkärl och se till att de är väl tillslutna med lock, ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare, skär ner buskage och växtlighet som ligger intill fastighetens fasad då detta ter sig som ett skydd för olika typer av gnagare, se till att dörrar hålls stängda och ha en släplist som minimerar risken för att en mus eller råtta tar sig in, säkerställ att rör för avlopp samt ventilation är ordentligt tätade när de går in i fastighetens samt mellan olika rum. Andra saker är att dubbelkolla så att avloppsbrunnar är försedda med fastmonterat galler. Mer om råttor och deras invasion av Sverige och flera städer här går det att läsa om både i denna artikel samt i denna. Lycka till med att hålla råttorna borta.

Scroll to top