Renovera fönster och hus rätt

Vad finns det att tänka på kring renovering av gamla hus? Bland annat att behålla husets charm och känsla, och att rusta upp det med dess historia i åtanke. Varsamt och respektfullt.

fönsterNär det kommer till äldre hus, inte minst k-märkta byggnader, så måste alla renoveringar göras med varsamhet och gärna ett godkänt från byggnadsnämnden i din kommun. Det gäller allt från fasadbyte och valet av nya takpannor till färg och fönster. Se till att renovera fönster till originalskick i stället för att köpa nya, då vårdar du inte bara ett kulturarv utan ser till att huset behåller sin rätta exteriör. Dessutom är det billigare än att köpa helt nya fönster, och bättre för miljön eftersom det är mer hållbart att renovera snarare än att slänga och köpa nytt.

När du renoverar Q-märkta hus

När hembygdsföreningen i Kåge, norr om Skellefteå bytta fönster på deras lilla gårdshus tog man inte hänsyn till att huset va Q-märkt. Nu slår bygg- och miljönämnden i kommunen fast att det skett ett olovligt fönsterbyte och beslutat om byggsanktionsavgift på 12 000 kronor. Men hembygdsföreningen måste även byta ut de felaktiga fönster de satt in, åtta till antalet. En kostnad på närmare 140 000 kronor. Så kan det gå när man renoverar ett kulturminne utan att höra sig för vad man får och inte får göra. Mer om denna dyra fadäs går det att läsa om i denna artikel i SVT.

I Lantliv tipsas det om hur du när du ska renovera ditt gamla hus, ska lära känna det först. I Riksarkivet går det bland annat att hitta mantalslängder, bouppteckningar och annat som kan vara intressant kring historien om ditt hus. Även på Lantmäteriets fastighetsregister går det att hitta detaljerad information om fastigheten och historiska uppgifter, liksom hembygdsföreningar.

När du ska till att renovera ett gammalt hus, se till att titta efter så att tak, stomme och grunden är frisk och utan röta eller andra skador. Se över tekniska installationer som elen och värmekällorna, ta hjälp av ett proffs om du behöver få rätt hjälp vid en skada, samt för din egen säkerhet och för att din försäkring ska gälla.

Läs mer vad andra har tänkt när de renoverat gamla hus, här.

Scroll to top