Vikten av bra luft inomhus

Att ha en bra luftkvalitet inomhus är oerhört viktigt för att inte drabbas av fysiska besvär som astma, allergier eller huvudvärk m.m. Många tänker inte på vikten av att ventilera tillräckligt eller att fånga upp fukt som satt sig i väggarna.

 

Då vi tillbringar nästan 90% av all vår tid inomhus, så är det självklart att en bra luft att andas kommer högst upp på listan. En effektiv ventilation med luftavfuktare från e-klok och bra isolering medför att fukten drar sig för att stanna. Men tyvärr har lufttätheten och den energisnåla aspekten medfört saker som sämre ventilation, enligt Råd och Rön, vilket har bidragit till att kvalster och mögelsvampar har rotat sig.

 

Att tänka på för att få en bra luftkvalitet

Det finns mycket man kan göra för att låta både huset och dess inneboende få en frisk och ren luft och slippa lida av problem och åkommor. Att vädra ofta även på vintern, att inte stänga till ventiler och att införskaffa en luftrenare eller avfuktare kan vara A och O. Ofta har det faktum att man vill spara på energi, gått ut över den luften och därmed hälsan.

 

Enligt regler från Boverket måste en bostad uppfylla vissa krav och dessa innehåller bl.a. vikten av luftväxling och kvalitet. Boverket har fastställt minimikrav på flöden beträffande luftväxling och när man bygger ett hus ska även Folkhälsomyndighetens råd om ventilation beaktas.

 

Dåliga byggmaterial ger sämre luft

Det finns vetenskapliga bevis att folk som redan lider av allergier, astma och eksem mår sämre och får ett förvärrat tillstånd i fuktiga hus. I sådana miljöer kan också vissa kemiska reaktioner ske i byggmaterialen och spä på bekymren ytterligare. Ibland måste hela byggnaden ses över trots att man sköter sin ventilation ordentligt, då vissa byggmaterial kan ha blivit fuktskadade sedan länge. Då är det viktigt att be om en utredning och stå på sig om man till exempel är hyresgäst. Ett ämne som har visat sig fått många att reagera är formaldehyd som var vanligt i byggmaterial på 80-talet och tidigare. Det finns i bl.a. spånplattor, plast med mera.

 

En bra idé om man bor i ett gammalt hus och vill installera ett toppmodernt ventilationssystem, är att först se över resten av husets skick så att effekten inte uteblir till en viss del.

Scroll to top